ثبت اطلاعات کارآموزان آموزشگاه نیکبخت

اطلاعات خود را به صورت کامل و صحیح  پر کنید
برای پر کردن فرم بهتر است بوسیله کامپیوتر اقدام کنید در صورتی که با گوشی همراه اقدام به ثبت نام کردید باید از  مرورگر کروم استفاده کنید ،همچنین نیاز است شما ایمیل داشته باشید .

در صورتی که فرم برای شما نمایش داده نمی شود لینک زیر را کپی کرده و در مرورگر کروم باز کنید.

https://forms.gle/RzYu6idus9WwrKLY7

keyboard_arrow_up