دوخت جیب مانتو

 

جیب ها و روش دوخت آنها

 

انواع جیب : مدل دوخت جیب متنوع

 

جیب تک فیلتاب دو فیلتاب آمریکایی جیب دامن جیب فیلتاب زیپی فیلتاب پاکتی

 

به صورت کلی جیبها در لباسهای زنانه به دو دسته توی لباس و روی لباس تقسیم می شوند .

 

جیبهایی که در توی لباس قرار می گیرد.

 

معمولا از پارچه آستری تهیه می شوند و از داخل به لباس وصل می شوند .

 

انواع آن به شرح زیر است :

۱-جیبهایی که داخل درز یا چاک دوخته می شود .

۲- جیبهای جلوی لباس تا روی باسن کوچک که از کمر به طرف درز لباس وصل است .

۳- جیبهای برگردان که از رو یا یک چاک در روی لباس تشخیص داده می شود .

 

خوب حالا به نحوه دوخت انواع جیب می پردازیم :

 

جیب خارجی لباس بدون آستری :

ابتدا الگوی جیب را روی پارچه پهن کرده و آنرا برش بزنید و دورتادور آنرا پاکدوزی کرده

و لبه هاب آن را به طرف پشت پارچه برگردانیده و شلال می زنیم و به لباس وصل می کنیم .

۲- جیب با گوشه های گرد : مانند مدل بالا تهیه می شود ، فقط گوشه های گرد را کوک شلال ریز می زنیم

و نخ را قدری می کشیم تا کمی جمع شود و کاملاً به فرم الگو درآید .

۳- جیب با سجاف پهن تر : دو حالت می توان دوخت . اول اینکه لبه سجاف را تا کرده و چرخ می کنیم .

گوشه های درز را به طرف اریب می چینیم و برمی گردانیم .

دوم اینکه سجاف جیب را به طرف پشت برگردانده

همچنین لبه های درز را به طرف پشت پارچه برگردانده و کوک می زنیم .

جیب خارجی با آستری :آستر باید همرنگ پارچه باشد . باید پارچه آستری از لبه جیب بیرون نزند .

جیب با آستر جداگانه :

الگوی جیب را آماده کنید سجاف را به طرف پایین در امتداد تاخوردگی علامت بگذارید . تکه پایین لبه سجاف الگوی آستری است . از بالای سجاف ، آستر و پارچه اصلی را به هم سنجاق می زنیم و از راست و چپ با درز نیم سانت می دوزیم و قسمت وسط را چند سانت باز می گذاریم . (به شکل دقت کنید) .

سجاف و آستر را به هم متصل کرده و دور تا دور جیب را می دوزیم . اگر گوشه های جیب گرد هستند ابتدا اضافی درزها را می چینیم و مثلث های کوچکی از گوشه های آن می چینیم تا درز جیب به خوبی برگردد و زاویه دار نشود.

 

 

اطلاعات بیشتر در مورد:”معرفی انواع متدهای مختلف خیاطی

1.جیب لباس با برگردان پاکتی :

برای برگردان جیب مانند شکل ۱ الگو تهیه کرده و دور تا دور آنرا به صورت اریب دوخته ولی خط مستقیم آنرا ندوخته می گذاریم جادرز را باریک کرده و از گوشه های گرد آن مثلث های کوچک درمی آوریم . لبه مستقیم درز را از رو پاکدوزی می کنیم . قسمت پایین آنرا مانند شکل ۲ مانند جیب های رو و بدون آستر آماده می کنیم . درز برگردان را روی قسمت دهانه جیب ۱٫۵ سانت فاصله داده و درز را از داخل بدوزید.

 

جیب داخل درز با زیپ :

زیپ را مطابق دوخت زیپ دوطرفه انجام می دهیم و زیپ را به جادرز وصل می کنیم .

کیسه جیب قسمت پشت که حدوداً ۲-۱٫۵ سانت بزرگتر از کیسه دیگر جیب است را به درز پشت لباس و لبه زیپ سنجاق کرده

و آن را چرخ می کنیم . تکه کوچک کیسه جیب را به همین ترتیب به درز جلوی لباس و زیپ متصل سازید .

درزهای لبه جیب را روی هم میگذاریم و دور تا دور آنرا چرخ می کنیم . مراحل بعدی مانند جیب داخل درز پهلو عمل میشود .

 

آشنایی با اصطلاحات رایج در خیاطی

جیب داخلی جلوی شلوار یا دامن :

یک تکه سجاف جیب را روبه رو روی پارچه لباس قرار می دهیم و دورتادور دهانه جیب را چرخ می کنیم .

درزها را مرتب کرده و اضافی درزها را بچینید . از قسمتهای منحنی درزها ، مثلث های کوچکی درآورید .

ابتدا تکه زیر کیسه جیب را زیر دهانه جیب سنجاق زده و سپس کوک بزنید تا ثابت بماند .

در قسمت پشت ، دوتکه جیب را به یکدیگر چرخ کرده و آنرا پاکدوزی کنید . آنگاه به درز پهلو متصل کنید .

 

جیب داخل درز پهلوی لباس :

کیسه های جیب را در محل اتصال جیب به لباس وصل کنید سمت روی پارچه جییب به سمت روی لباس قرار دهید .

یعنی هر طرف کیسه جیب را جداگانه باید بدوزیم . درز پهلوی جلو و پشت لباس را چرخ کنید .

ولی در محل مورد نظر به اندازه طول جیب درز را ندوخته بگذارید . سپس گوشه های شکاف درز را محکم کنید .

درز را باز کرده و اتو بزنید . پس از دوخت پشت لباس باید با پشت کیسه های جیب رو به روی هم قرار گیرد (مانند شکل ۳) .

بقیه درز کیسه جیب را به هم سنجاق کنید ، سپس دور تا دور جیب را یکسره بدوزید و گوشه های جیب را محکم کاری کنید .

اضافه در جیب را با هم پاکدوزی کنید

سپس توسط دو چاک کوچک جادرز پشت رو در قسمت جیب آزاد نمایید تا به خوبی روی تکه جلوی جیب منطبق شود.

 

جیب جلوی شلوار به روش مردانه دوزی :

یک تکه سجاف داخلی به پهنای ۳-۲ سانتیمتر و به شکل دهانه جیب از روی تکه الگوی کیسه جدا کنید و روی پارچه برش بزنید

ابتدا به کیسه وصل نموده و سپس به دهانه جیب چرخ نمایید .

لبه خارجی کیسه را پاکدوزی کنید . تکه زیری کیسه جیب را زیر دهانه جیب ابتدا سنجاق زده و سپس با کوک ثابت کنبد .

دور تا دور کیسه زیری را پاکدوزی کنید .

تکه زیر کیسه را به کیسه رویی کوک شول بزنید .

از ابتدای تکه زیر کیسه در کمر ، هر دو کیسه را با یکدیگر چرخ کنید .

تکه رویی تا سجاف زیپ را با یکدیگر چرخ کنید .

تکه رویی تا سجاف زیپ می رسد .لبه کیسه رویی را پاکدوزی می کنیم .

 

 

جیب داخلی مدل جادکمه ای (فیلتابی دوتکه)

ابتدا محل جیب را روی لباس توسط کوک راهنما مشخص سازید . در صورتی که جیب افقی یا عمودی (نه مایل) مورد نظر است ،

دقت کنید که کوک راهنما دقیقاً روی یک تکه پارچه دوخته شود . دوتکه از پارچه لباس با عرض و طول مورد نیاز به اضافه ۴ سانتیمتر در نظر بگیرید

دو تکه را روی لباس و مماس با کوک راهنما در مقابل هم بگذارید و بدوزید .

در این قسمت پارچه با عرض و طول مورد نظر به اضافه ۴ سانتیمتر درست در پشت پارچه ، وسط جیب را مطابق شکل چاک می دهیم .

ابتدا خط وسط مستطیل جیب را تا فاصله نیم سانت از طرفین بچینید و سپس دو چاک اریب به هر گوشه می دهیم .

از شکاف ایجاد شده لبه های جیب را به طرف پشت لباس برگردانید .

هر کدام از لبه تکه ها را به اندازه ۲/۱ پهنای دهانه تا نموده اتو نمایید و به پشت برگردانید .

 

تکه سه گوش را از سوراخ چاک به طرف پشت برگردانید .

مثلث کوچکی را که در کنار جیب قرار گرفته است

با بخیه زیر چرخ (هشت بخیه در یک سانت) چند بار چرخ کنید .

در قسمت پشت ، تکه بالای کیسه جیب را به پشت درز پایین دهانه جیب وصل کنید .

تکه پایینی کیسه جیب را نیز به پشت درز پایین دهانه جیب وصل کنید .

از قسمت پشت ، لبه های کیسه و درز پایین دهانه جیب را با هم چرخ می کنیم .

قسمت بالای جیب را به طرف پایین روی شکاف بیاورید

و دورتادور کیسه را – اگر طول یکسان نبود – یک اندازه کنید و بچینید .

سپس دور تا دور کیسه را چرخ نمایید

1.جیب داخلی مدل جلیقه ای :

ابتدا محل جیب را روی لباس توسط کوک راهنما معلوم کنید .

پشت لباس به اندازه عرض و طول جیب به اضافه ۳ سانتیمتر لایی قرار دهید .

دو باریکه از پارچه لباس و در جهت راستای آن با عرض و طول هریک از تکه های مزبور به اضافه ۳ سانت بیشتر از عرض و طول مورد نیاز در نظر بگیرید.

تکه ها را از عرض تا کنید و دو تکه لبه جیب را روی لباس و مماس با کوک راهنما در مقابل هم بگذارید ،

کوک بزنید و چرخ کنید . وسط جیب را تا فاصله نیم سانت از دو انتهای آن بشکافید . جیب را به طرف پشت برگردانید .

دو طرف آن را بکشید و اتو کنید . سه گوش دو رأس را چرخ کنید . دولبه رو را مماس با هم زیگزاگ موقت بزنید تا لبه ها ثابت شوند.

 

بیشتر بخوانید:”چرخ خیاطی قدیمی

 

2.جیب مدل جلیقه ای دوتکه با برگردان :

اگر می خواهید از پاکتی استفاده کنید ، آن را به اندازه جیب تهیه کنید و آنرا به لبه بالایی وصل کنید . مراحل بعدی مانند مدل قبل است .

 

 

keyboard_arrow_up