دوره برنامه نویسی (c# web application)

مشخصات دوره :

برنامه نویسی (c# (web application  در حوزه فناوری اطلاعات می باشد . از توانمندی های برنامه نویسی (c# web application) می توان بررسی  Net   ، framework. , Visual Studio  بکارگیری اصول و مبانی فرم وب ، کار با کنترل های وب ، مدیریت خطا ، ثبت وقایع و ردیابی ، مدیریت حالت ، تائید اعتبار ، کار با کنترل ها ، بکارگیری شیوه ها ، تم ها و صفحات اصلی ، پیمایش وب سایت ، بکارگیری اصول و مبانی Ado.net  کار با داده ، فایل و استریم ها ، کار با XML  ، بکار گیری اصول و مبانی امنیت و کار با عضویت و پروفایل را بیان می کند .

كد استاندارد : 2512/51

كد ملي آموزش شغل/شايستگي   

100081035043152
نسخهشناسه شایستگیشناسه شغلشناسه گروهسطح مهارتISCO-08

ويژگي هاي كارآموز ورودي:

حداقل میزان تحصیلات : دیپلم

حداقل توانايي جسمي: توانایی کار با کامپیوتر

مهارت هاي پيش نياز اين استاندارد: برنامه نویسی (c# Windows application)

طول دوره آموزشي :
طول دوره آموزش :  100 ساعت

ـ زمان آموزش نظري : 30ساعت

ـ زمان آموزش عملي : 70ساعت

ـ زمان کارورزی : – ساعت

 

روش ارزيابي مهارت كارآموز :
۱ -امتياز سنجش نظري(دانش فني): ۲۵ %
۲ -امتياز سنجش عملي : ۶۵ %
۱-۲ -امتياز سنجش مشاهده اي: ۱۰ %

در پایان دوره کارآموزانی که موفق به کسب امتیاز قبولی شوند مدرک بین المللی فنی و حرفه ای  را بدست می آورند .

 

 

 

keyboard_arrow_up