برگزاری دومین همایش طراحی و دوخت

آموزش در دومین همایش طراحی و دوخت

برگزاری دومین همایش طراحی و دوخت

مرحله دوم ، دومین همایش انجمن صنفی تخصصی طراحی و دوخت شهر اصفهان در اسفند 94 برگزار شد .

در این دوره آموزش

تکنیک نوین

روش های ترکیبی الگوهای مسطح و مولاژ بر روی لباس

کاربردی کردن این روش بر روی سرویس خواب و تزئینات خانگی  آموزش داده شد.

این دوره جهت ارتقاء مهارت  و تمدید کارت مربیان برگزار شد.

مدرس دوره  : مهناز نیکبخت

همایش طراحی و دوخت
همایش طراحی و دوخت

 

تصاویر همایش

همایش تخصصی طراحی دوخت
همایش تخصصی طراحی دوخت

 

همایش تخصصی طراحی دوخت
همایش تخصصی طراحی دوخت

 

همایش تخصصی طراحی دوخت
همایش تخصصی طراحی دوخت
نمایشگاه و فروشگاه صنایع پوشاک
keyboard_arrow_up