نمایشگاه و فروشگاه صنایع پوشاک

حضور و آموزش در نمایشگاه تولیدات صنایع دستی و صنایع پوشاک

نمایشگاه و فروشگاه صنایع پوشاک

در این نمایشگاه تولیدات صنایع دستی و صنایع پوشاک سنتی و ملی آموزشگاه های فنی و حرفه ای اصفهان ارائه شد.
همچنین  ورک شاپ های آموزشی مرتبط با طراحی دوخت و سوزن دوزی های سنتی برگزار شد .

نمایشگاه و فروشگاه صنایع پوشاک
نمایشگاه و فروشگاه صنایع پوشاک
حضور در نمایشگاه تخصصی طراحی و دوخت
برگزاری دومین همایش طراحی و دوخت
keyboard_arrow_up