دیواره لمسی بازی برگزیده برتر اولین همایش ملی علوم ورزشی

دیواره لمسی بازی برگزیده برتر اولین همایش ملی علوم ورزشی با رویکرد علوم مهندسی

این همایش در دانشگاه صنعتی اصفهان در تاریخ ۳۰ الی ۳۱ خردادماه ۱۳۹۸ برگزار شده

دیواره لمسی بازی - برگزیده برتر همایش ملی علوم ورزشی
دیواره لمسی بازی – برگزیده برتر همایش ملی علوم ورزشی
تندیس فناورانه ترین محصول آموزشی رسانه های دیجیتال
دوچرخه ثابت ورزشی برگزیده برتر اولین همایش ملی علوم ورزشی
keyboard_arrow_up