به گروه آموزشی صنایع پوشاک خوش آمدید

در این گروه تمام تلاش ما بر دو اصل استوار است  1 – آموزش کاربردی  2 – کمک به اشتغال کارآموزان

در این راستا گروه آموزشی صنایع پوشاک همایش های متنوع و کاربردی اجرا کرده و تولیدات کارآموزان را ارائه می دهد ، همچنین این گروه با بستن تفاهم نامه های همکاری با مراکز مختلف از جمله مدارس و مهد کودک ها و.. سعی کرده کارآموزان را با محیط واقعی آشنا کرده و همچنین باعث در آمد زایی و اشتغال کارآموزان شود.

اساتید همراه گروه

خانم مهناز نیکبخت

آقای سید حسن هاشمی

فعالیت های اخیر گروه

keyboard_arrow_up