به گروه آموزشی فناوری اطلاعات خوش آمدید

مجتمع آموزشی نیکبخت بر دو اصل استوار است  1 – آموزش کاربردی  2 – کمک به اشتغال کارآموزان

در این راستا گروه آموزشی فناوری اطلاعات  همایش های متنوع و کاربردی اجرا کرده و تولیدات کارآموزان را ارائه می دهد ، همچنین این گروه با بستن تفاهم نامه های همکاری با مراکز مختلف از جمله شرکت های نرم افزاری و مراکز دولتی سعی کرده کارآموزان را با محیط واقعی آشنا کرده و همچنین باعث در آمد زایی و اشتغال کارآموزان شود.

در این گروه دوره های پیشرفته برنامه نویسی برگزار می شود و همچنین کارآموزان برتر می توانند به صورت رسمی مشغول به کار شوند.

اساتید همراه گروه

آقای امید معتمدی

آقای سعید صالحی

آقای مسعود طهماسبی

آقای فیروز احمدی

آقای وحید صابری

تفاهم نامه های گروه

فعالیت های اخیر گروه

keyboard_arrow_up